• Wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy są płatnikami VAT. Dokument ten będzie trzeba sporządzić w odpowiedniej formie i zaszyfrowanym formacie, podpisać podpisem elektronicznym, a następnie w wyznaczonym terminie przesłać do Urzędu Skarbowego w wersji elektronicznej. Jednolite Pliki Kontrolne sprawią, że Urzędy Skarbowe znacznie szybciej otrzymają informacje podatkowe o każdym podmiocie

  Czytaj więcej →
 • Składniki pasywów

  Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Istnieją dwa źródła pozyskiwania majątku – kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Kapitały (fundusze) własne są przekazane jednostce przez właścicieli oraz wypracowane w trakcie trwania działalności gospodarczej. Natomiast kapitały (fundusze) obce są to wszystkie zobowiązania. Suma aktywów musi być zawsze równa sumie pasywów. Oznacza to, że każdy składnik

  Czytaj więcej →
 • Pełna księgowość dużej firmy

  Każde przedsiębiorstwo niezależnie od swojego charakteru i wielkości zobowiązane jest do rozliczania się ze swojej działalności za pomocą podatków. W tym celu konieczne jest prowadzenie przez nie firmowej księgowości. Charakterystyka firmy ma jednak znaczny wpływ na sposób ewidencjonowania swojej aktywności. O ile niewielkie firmy mogą bowiem, prowadzić księgowość uproszczoną, co mogą zrobić nawet samodzielnie, tak

  Czytaj więcej →
 • Księgowość dla średniej wielkości firmy

  Księgowość w średniej firmie może być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę lub przez biuro rachunkowe, gdyż zatrudnianie samodzielnej księgowej bądź księgowego jest nieopłacalne. Samodzielne prowadzenie księgowości wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy, dlatego niejeden właściciel firmy decyduje się zlecić obsługę księgową firmie zewnętrznej. Prowadzenie biznesu jest bardzo czasochłonne, dlatego przedsiębiorca może nie mieć czasu

  Czytaj więcej →