• Sporządzenie sprawozdań rocznych

  Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec każdego roku obrotowego. Jest to najważniejszy raport z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej

  Czytaj więcej →
 • Księgowość dla małej firmy Kraków

  Prowadząc własną firmę w Krakowie przedsiębiorcy posiadają wiele obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie księgowości. Obsługa księgowa firmy wiąże się z koniecznością znajomości aktualnie obowiązujących przepisów. Niejeden przedsiębiorca decyduje się zlecić prowadzenie księgowości firmie zewnętrznej lub zatrudnić samodzielną księgową lub księgowego. W przypadku małych przedsiębiorstw zatrudnienie wykwalifikowanej osoby do prowadzenia księgowości jest nieopłacalne, gdyż jest

  Czytaj więcej →
 • Jednoosobowa spółka z oo a ZUS

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z chętnie wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Funkcjonowanie spółki z o.o. określone jest przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z wieloma obowiązkami dla jej właścicieli. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę

  Czytaj więcej →