• Zamykanie spółki z o.o.

  Zamknięcie działalności spółki z o.o. wiąże się z przeprowadzeniem pełnego procesu likwidacji. Polega on przede wszystkim na zamknięciu wszystkich interesów spółki, uregulowaniem spraw finansowych, rozwiązaniem wszystkich umów itp.. Od momentu podjęcia uchwały o likwidacji spółki, podmiot ten działa pod firmą z dopiskiem “w likwidacji” w nazwie. Jest reprezentowany przez likwidatorów, którzy zazwyczaj są wybierani spośród

  Czytaj więcej →
 • Wykwalifikowana księgowa

  Księgowość firmy, to dział niezwykle wymagający. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji musi odbywać się w sposób całkowicie poprawny – nie ma tu miejsca na jakiekolwiek błędy. Nie można się dziwić przedsiębiorcom, którzy wolą powierzyć te czynności specjalistom. Czym właściwie powinna charakteryzować się wykwalifikowana księgowa? Na pewno musi to być osoba wykształcona – jest to absolutną

  Czytaj więcej →
 • Specjalista ds księgowości

  Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia księgowości – nawet jeśli jest to księgowość uproszczona. Rejestrowanie wszelkich transakcji czy obrotów daje wiedzę na temat wyników finansowych firmy i pozwala je na bieżąco kontrolować. Księgowość jest jednak dziedziną wymagającą i trzeba dużej wiedzy, aby poprawnie się nią zajmować. Specjalista ds księgowości to osoba, która może zająć się

  Czytaj więcej →
 • Karta Polaka uprawnienia

  Karta Polaka to dokument, który może zapewnić wiele korzyści. Przysługuje osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, ale są w szczególny sposób związane z narodem polskim. Kto może otrzymać Kartę Polaka? Przysługuje ona obywatelom państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty w konsulacie RP. Ważnym pytaniem jest, jakie

  Czytaj więcej →