• Rozliczenie roczne Warszawa

    Każdy obywatel zobowiązany jest do corocznego rozliczenia się ze swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Od 2019 roku nastąpiła prawdziwa rewolucja w tym zakresie. Zeznanie podatkowe za 2018 rok sporządzi za swoich obywateli skarbówka. Automatycznie uzupełniony PIT powinien dotrzeć do odbiorcy najpóźniej 15 lutego. Urząd Skarbowy wypełni PIT za podatnika w oparciu o informacje pozyskane z

    Czytaj więcej →
  • Dowody księgowe pierwotne i wtórne

    Dowód księgowy to inaczej dokument, który potwierdza zaistniałe wydarzenie gospodarcze, ujęte w ewidencji księgowej. Ze względu na etapy sporządzania, rodzaj przedmiotu ewidencji oraz jednostki, która wystawia dokumenty wyróżnić można dowody księgowe o różnym charakterze. Przykładowo, dowodem księgowym może być wyciąg bankowy, faktura VAT, raport kasowy, a także wniosek o zaliczkę. Wszelkie papierowe ewidencje rachunkowe stanowią

    Czytaj więcej →