• Regulacja cen transferowych

  Cenami transferowymi określa się wartości, jakie uzyskiwane są w ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najczęściej transakcje te obejmują spółki z jednej grupy kapitałowej. Zainteresowanie organu podatkowego cenami transferowymi spowodowane jest tym, że ceny ustalone w ramach transakcji wewnątrzgrupowych mogą różnić się od tych, które obowiązują na rynku. W takiej sytuacji regulacja cen transferowych jasno określa,

  Czytaj więcej →
 • PCC od sprzedaży kryptowalut

  Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy dokonywali transakcji i operacji gospodarczych z użyciem wirtualnej waluty uzyskują duże korzyści ze zwolnienia. Na początku 2020 roku wprowadzone zwolnienie dotyczyć będzie podatku PCC, według którego obecnie płacone miało być 1% wartości każdego nabycia – niezależnie od

  Czytaj więcej →
 • Kalkulator cen transferowych

  Zakładając działalność gospodarczą mogą Państwo prowadzić działania oraz operacje gospodarcze we współpracy z osobami fizycznymi, ale także i prawnymi. Podmioty powiązane, podczas przeprowadzania między sobą transakcji ustalają określoną wartość pieniężną, która nazywana jest według prawa ceną transferową. Złożoność operacji gospodarczych i obligatoryjne stosowanie skomplikowanych rozliczeń pomiędzy podmiotami wspólnymi pod względem kapitałowym, osobowym lub rodzinnym spowodowała

  Czytaj więcej →
 • Dokumentacja cen transferowych za 2018

  Pojęcie cen transferowych rozumieć należy jako określone wartości, które z reguły wyrażane są w jednostkach pieniężnych. Według ordynacji podatkowej cenami transakcyjnymi są ceny przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Stosowanie tej formy pieniężnej w transakcjach dotyczy każdego podmiotu połączonego w sposób kapitałowy, rodzinny lub osobowy. Podatnik, który uczestniczy w transakcjach z podmiotami powiązanymi podlega obowiązkowi

  Czytaj więcej →