• Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jednostka gospodarcza, powstająca z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zakładanie spółki z o.o. jest procesem wymagającym czasu i tak samo jest w przypadku jej likwidacji. Zakończenie działalności spółki wiąże się z przeprowadzeniem procesu likwidacyjnego. Jest to szczególny czas, w którym spółka powinna zamknąć wszystkie bieżące sprawy i uregulować

  Czytaj więcej →
 • Jak zamknąć działalność spółki z o.o.?

  Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić dopiero po zakończeniu procesu likwidacji. Pierwszym etapem koniecznym do zamknięcia działalności jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia likwidacji jest wybór likwidatora, czyli osoby odpowiedzialnej za całość procesu. To on będzie od tej pory reprezentował spółkę w likwidacji. Czas likwidacji, poprzedzający ostateczne zamknięcie

  Czytaj więcej →
 • Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

  Aby wybrać dobre biuro rachunkowe, najlepiej kierować się trzema kryteriami: ceną, doświadczeniem i jakością obsługi Klienta.

  Czytaj więcej →
 • Jak prowadzić spółkę z o.o.?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najpopularniejszą formą prawną wybieraną do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej spółka z o.o. wybierana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka z o.o. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz dodatkowo komisja rewizyjna lub rada

  Czytaj więcej →