• Co to jest outsourcing księgowy?

  Outsourcing księgowy polega na przekazaniu obsługi księgowej podmiotom z zewnątrz. Najczęściej podmiotami tymi są biura rachunkowe. Korzystanie z outsourcingu z zakresu księgowości wiążę się z szeregiem zalet. Należą do nich między innymi: – zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości, – profesjonalna obsługa, – zabezpieczenie przed ryzykiem błędów księgowych, – możliwość skoncentrowania się na głównej działalności firmy, –

  Czytaj więcej →
 • Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

  Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych obowiązków wynikających z wprowadzenia zmian związanych ze skuteczniejszą kontrolą podatkową. Jednym z nich jest sporządzanie JPK. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny? JPK to obowiązek przedsiębiorców, który polega na sporządzaniu oraz wysyłaniu organom kontroli podatkowej danych podatkowych w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy obawiają się JPK, ale związany jest on z

  Czytaj więcej →
 • CIT 2016

  Wraz z nowym rokiem, nadchodzi czas na obowiązek rozliczenia się z podatku CIT. Jest to podatek dochodowy od osób prawnych. Bardzo ważne jest, by nie przekroczyć terminu składania deklaracji. Każdy, dla kogo rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ma czas na rozliczenie CIT z Urzędem Skarbowym do końca marca 2016 roku. W innym wypadku

  Czytaj więcej →
 • Charakterystyka pasywów

  Pasywa są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Związane są one ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym przedstawione są aktywa posiadane przez firmę wraz ze źródłami ich finansowania. Należy pamiętać, że w bilansie suma aktywów zawsze musi równać się sumie pasywów. Pasywa dzielą się na dwie podstawowe grupy – kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny składa

  Czytaj więcej →