• Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

  Aby wybrać dobre biuro rachunkowe, najlepiej kierować się trzema kryteriami: ceną, doświadczeniem i jakością obsługi Klienta.

  Czytaj więcej →
 • Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US?

  O tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US najczęściej dowiedzieć chcą lub muszą się osoby, które: – starają się o kredyt lub tego kredytu chcą udzielić, – chcą uzyskać dotacje. Zaświadczenie o niezaleganiu potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Urzędy Skarbowe wymagają na ogół sporządzenia wniosku na odpowiednim druku przez

  Czytaj więcej →
 • Jak się zawiesza spółkę?

  W trakcie prowadzenia firmy nastąpić mogą pewne czynności, które spowodują że przedsiębiorca zmuszony będzie do tymczasowego zawieszenia działalności. Czynnikami wpływającymi na tę decyzje może być wiele m.in. sytuacja finansowa lub choroba. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zawieszone, to w tym przypadku właściciel firmy zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z reguły decyzja

  Czytaj więcej →
 • Jak prowadzić spółkę z o.o.?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najpopularniejszą formą prawną wybieraną do prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej spółka z o.o. wybierana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka z o.o. działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz dodatkowo komisja rewizyjna lub rada

  Czytaj więcej →