• Dokumenty księgowe rodzaje

  Dowody księgowe to dokumenty na podstawie, których dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Dokumenty księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od zadłużeń. Rodzaje dokumentów księgowych: – zewnętrzne własne – przekazywane są kontrahentowi, – zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów, – wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki, – rozliczeniowe –

  Czytaj więcej →
 • Dokumenty księgowe

  Zgodnie z Ustawą o rachunkowości dowody księgowe to dokumenty, na podstawie których dokonuje się ewidencji w księgach rachunkowych. Powinny być one rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. Dokumenty księgowe najczęściej przechowuje się przez okres 5 lat w siedzibie firmy lub w innym miejscu jednak musi to zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego. Czas przechowywania dowodu

  Czytaj więcej →
 • Dokumentacja cen transferowych za 2018

  Pojęcie cen transferowych rozumieć należy jako określone wartości, które z reguły wyrażane są w jednostkach pieniężnych. Według ordynacji podatkowej cenami transakcyjnymi są ceny przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Stosowanie tej formy pieniężnej w transakcjach dotyczy każdego podmiotu połączonego w sposób kapitałowy, rodzinny lub osobowy. Podatnik, który uczestniczy w transakcjach z podmiotami powiązanymi podlega obowiązkowi

  Czytaj więcej →
 • Dobry księgowy Kraków

  Wymogi odnośnie usług rosną w ekstremalnym tempie. Nie ma się co dziwić, w końcu z każdym dniem, ofert pojawia się coraz więcej. Klienci mają możliwość sprawdzenia w Internecie opinii na temat każdej dowolnej działalności. Pod frazą dobry księgowy Kraków zobaczą Państwo tysiące, a nawet miliony wyników. Dlaczego więc powinni wybrać Państwo nasze usługi? Przede wszystkim

  Czytaj więcej →