Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /wp-content/themes/medicenter/nav-menu-dropdown-walker.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = NULL) in /wp-content/themes/medicenter/nav-menu-dropdown-walker.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /wp-content/themes/medicenter/nav-menu-dropdown-walker.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Dropdown::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /wp-content/themes/medicenter/nav-menu-dropdown-walker.php on line 0

Warning: Declaration of Walker_Nav_Menu_Layout2::end_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL) in /wp-content/themes/medicenter/nav-menu-dropdown-walker.php on line 0
Dla kogo Karta Polaka? | Biuro rachunkowe Kraków: Optima
  • 07 STY 20
  • 0

  Dla kogo Karta Polaka?

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, jednocześnie nie nadając obywatelstwa polskiego i nie przyznając prawa pobytu czasowego, bądź stałego w kraju.

  Dla kogo Karta Polaka?
  Kartę Polaka może otrzymać obywatel:
  – Armenii
  – Azerbejdżanu
  – Białorusi
  – Estonii
  – Gruzji
  – Kazachstanu
  – Kirgistanu
  – Litwy
  – Łotwy
  – Republiki Mołdawii
  – Federacji Rosyjskiej
  – Tadżykistanu
  – Turkmenistanu
  – Ukrainy
  – Uzbekistanu

  O tym dla kogo jest Karta Polaka decyduje fakt, iż podmiot winien jest wyrazić swój związek z Polską poprzez:
  – znajomość języka polskiego
  – chęć kontynuowania tradycji, kultury i zwyczajów polskich
  – powiązania swoich przodków z narodem polskim

  Wraz otrzymaniem Karty Polaka, jej posiadacz uprzywilejowany jest do :
  – nauki
  – oświaty
  – opieki zdrowotnej
  – transportu publicznego
  – muzeów

  Właściciel Karty Polaka ma prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także może podejmować się i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.

  Karta jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania, a o jej przedłużenie o kolejną dekadę należy wnioskować nie później , niż 3 miesiące przed terminem jej wygaśnięcia.

  W przypadku zachowania uwłaczającego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polakom, konsul lub wojewoda może unieważnić Kartę.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply