• Składniki pasywów

    Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Istnieją dwa źródła pozyskiwania majątku – kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Kapitały (fundusze) własne są przekazane jednostce przez właścicieli oraz wypracowane w trakcie trwania działalności gospodarczej. Natomiast kapitały (fundusze) obce są to wszystkie zobowiązania. Suma aktywów musi być zawsze równa sumie pasywów. Oznacza to, że każdy składnik

    Czytaj więcej →