• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych Kraków

  Prowadzenie własnej firmy w większości przypadków wiążę się z koniecznością odpowiedniego dobrania, a następnie prowadzenia księgowości. Obowiązek ten polega w głównej mierze na prawidłowym ewidencjonowaniu zdarzeń zachodzących w danym przedsiębiorstwie, jak również rozliczaniu się z podatków. Przyjrzyjmy się jednak kwestii podatków, które bardzo często są powodem przerażenia u przedsiębiorców, którzy samodzielnie zajmują się księgowością prowadzonej

  Czytaj więcej →
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej za 2015 rok

  Deklarację podatkową za 2015 rok dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zobowiązani się złożyć podatnicy, którzy wykazywali dochód bez względu na jego wielkość. Prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej za 2015 rok nie jest skomplikowane, ale wymaga znajomości obowiązujących przepisów podatkowych. Podatnicy, których przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mają określony czas

  Czytaj więcej →
 • Sporządzanie deklaracji CIT za 2015

  CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, zobowiązane są rozliczyć z Urzędem Skarbowym wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie można zapomnieć o tej kwestii, ponieważ jest to nieunikniony obowiązek, a jego zaniedbanie z pewnością spowoduje nadejście nieprzyjemnych konsekwencji, często w postaci kary grzywny. Aby deklaracja

  Czytaj więcej →
 • Rozliczanie CIT 2016

  Zacznijmy od przypomnienia, iż CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Nadeszła pora, by pomyśleć o obowiązkowym złożeniu deklaracji podatkowej. Deklaracje taką jesteśmy zmuszeni oddać do Urzędu Skarbowego do trzech miesięcy bo zakończeniu roku podatkowego. Przyjmując, że w większości przypadków rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, można przyjąć, że rozliczenie CIT musi nastąpić do

  Czytaj więcej →