• Uproszczona księgowość plusy

  Uproszczona księgowość to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia księgowości w firmach. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których obroty w danym roku nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Powyżej tej granicy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uproszczona księgowość może być prowadzona za pomocą 3

  Czytaj więcej →
 • Ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe są przewidzianymi w przepisami prawa podatkowego zwolnieniami, odliczeniami, obniżkami lub zmniejszeniami, które zastosowane powodują obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokość podatku. Ulgi mogą przyjmować wiele form, które są zależne od charakteru podstawy opodatkowania. Ulgi mogą uwzględniać poniesione prze podatnika koszty związane z uzyskaniem dochodu, np. składki na ubezpieczenie społeczne. Mogą stanowić zwrot kosztów związanych

  Czytaj więcej →
 • Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

  Właściciele spółek z o.o., podobnie jak innych firm mają wiele obowiązków. Do jednych z najważniejszych zalicza się sporządzanie sprawozdań finansowych. Jest to bardzo trudne zadanie, związane z prowadzeniem pełnej księgowości. Sprawozdania finansowe spółek z o.o. wykonuje się tak samo jaki w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Każdy taki dokument posiada obowiązkowo – bilans czyli zestawienie aktywów i

  Czytaj więcej →
 • Sporządzenie bilansu spółki akcyjnej

  Sporządzenie bilansu jest obowiązkiem każdej organizacji oraz przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość. Obowiązek ten dotyczy również spółek akcyjnych, które pełną księgowość prowadzą już od początku swojej działalności. Bilans jest dokumentem stanowiącym element sprawozdania finansowego. Ma za zadanie zestawić wartości wszystkich składników majątku firmy i źródeł jego finansowania, zwanych pasywami i aktywami. Sporządzenie tego dokumentu jest ścisłe określone

  Czytaj więcej →