• Sporządzanie dokumentów księgowych

    Decydując się na zlecenie księgowości biurom rachunkowym, znacznie zmniejsza się liczba obowiązków przedsiębiorców. Oznacza to, że wszelkie czynności jakie ciążyły na nim, są teraz obowiązkami pracowników biura rachunkowego. Do nich też należy sporządzanie dokumentów księgowych takich jak bilans, dekrety, rejestry czy sprawozdanie finansowe. Wykonywanie dokumentacji księgowej jest zadaniem dla specjalistów oraz osób dokładnych, kompetentnych i

    Czytaj więcej →
  • Dokumenty księgowe rodzaje

    Dowody księgowe to dokumenty na podstawie, których dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Dokumenty księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od zadłużeń. Rodzaje dokumentów księgowych: – zewnętrzne własne – przekazywane są kontrahentowi, – zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów, – wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki, – rozliczeniowe –

    Czytaj więcej →