• Karta Polaka jak zdobyć?

    Karta Polaka to dokument wydawany cudzoziemcom już od 2007 roku, chociaż pierwsze projekty jej wprowadzenia powstały jeszcze w roku 1999. Dokument ten ma na celu pomoc osobom pochodzenia polskiego, które np. na skutek wojny znalazły się poza granicami RP. Karta Polaka świadczy o przynależności do narodu polskiego mimo nie posiadania polskiego obywatelstwa. Jedynie obywatel jednego

    Czytaj więcej →