• Usługi księgowo – kadrowe firm

  Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa przedsiębiorca zmuszony jest do zatrudnienia pracowników. Obowiązkiem z tego wynikłym jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo płacowej, a więc akt dotyczących ich aktywności w danej firmie, warunków zatrudnienia, wykorzystanych świadczeń itd. Na istotę tych dokumentów wpływa fakt, iż to od nich w znacznym stopniu zależy przyszłość danej osoby. Na ich podstawie

  Czytaj więcej →
 • Usługi kadrowe

  Każdemu przedsiębiorcy powinno zależeć na tym, aby sprawy pracowników były dopięte na ostatni guzik oraz były wypełniane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ogrom obowiązków księgowych uniemożliwia przedsiębiorcy terminowe wypełnianie obowiązków. Jaką pomoc oferujemy przedsiębiorcom? Naszym celem jest odciążenie naszych Klientów od spraw związanych z księgowością oraz działem kadrowym

  Czytaj więcej →
 • Specjalista ds kadr i płac Kraków

  Prowadząc naszą działalność zazwyczaj potrzebujemy wsparcia w formie zatrudnienia pracowników. Warto jednak podkreślić, że zatrudnianie ludzi wiąże się nie tylko z koniecznością wypłacania im wynagrodzenia na wykonywaną pracę. Obowiązkowo musimy opłacać także ich składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto musimy skrupulatnie prowadzić dokumentację dotyczącą pracy tj. listy obecności, wykorzystane dni wolne, przyznane ekwiwalenty, zaświadczenia lekarskie itd..

  Czytaj więcej →
 • Rachunkowość w spółce

  Prowadzenie rachunkowości to nieodzowny element kierowania spółką. Rachunkowość to nic innego jak ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, które zachodzą podczas prowadzenia przedsięwzięcia. Na jej istotność wpływa fakt, iż to na podstawie tych danych spółka rozlicza się z państwem, tak więc dane te są skrupulatnie kontrolowane przez organy budżetu naszego kraju. Mając więc na uwadze znaczenie rachunkowości, warto

  Czytaj więcej →