• Karta Polaka Urząd Wojewódzki

  Karta Polaka jest dokumentem przyznawanym obcokrajowcom, którzy wykażą swój szczególny związek z polskim narodem. Uprawnienia, jakie z sobą niesie są szczegółowo określone przez ustawę o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku. Aby otrzymać Kartę Polaka, konieczne jest złożenie wniosku i innych dokumentów w konsulacie RP odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania starającego się.

  Czytaj więcej →
 • Karta Polaka uprawnienia

  Karta Polaka to dokument, który może zapewnić wiele korzyści. Przysługuje osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, ale są w szczególny sposób związane z narodem polskim. Kto może otrzymać Kartę Polaka? Przysługuje ona obywatelom państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty w konsulacie RP. Ważnym pytaniem jest, jakie

  Czytaj więcej →
 • Karta Polaka dla obcokrajowców

  Wiele osób stara się o przyznanie Karty Polaka – nie jest to dziwne biorąc pod uwagę fakt, że daje ona wiele przywilejów cudzoziemcom w Polsce. Jakie są największe korzyści z posiadania takiego dokumentu? Dzięki Karcie Polaka obcokrajowiec może: – bezpłatnie starać się o wizę uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej, – bezpłatnie złożyć wniosek o

  Czytaj więcej →
 • Dla kogo Karta Polaka?

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, jednocześnie nie nadając obywatelstwa polskiego i nie przyznając prawa pobytu czasowego, bądź stałego w kraju. Dla kogo Karta Polaka? Kartę Polaka może otrzymać obywatel: – Armenii – Azerbejdżanu – Białorusi – Estonii – Gruzji – Kazachstanu – Kirgistanu – Litwy – Łotwy – Republiki Mołdawii

  Czytaj więcej →