• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

    Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to jedna z form prowadzenia księgowości uproszczonej. Obowiązek prowadzenia tego typu ksiąg spoczywa na: osobach fizycznych; spółkach jawnych, spółkach cywilnych osób partnerskich; spółkach partnerskich. Warunkiem jest, aby wymienione wyżej podmioty: w poprzednim roku obrotowym uzyskały dochód w wysokości 1,2 mld euro (w przeliczeniu na polską walutę), nie prowadziły rachunkowości przed

    Czytaj więcej →