• Elementy rachunkowości

    Każda jednostka zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości w swojej firmie. Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych łącznie z procesami takimi jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja, akumulacja. Podstawowym elementem składowym rachunkowości jest księgowość i stanowi jej rejestracyjną część. Elementy rachunkowości to także: – rachunek kosztów – sprawozdawczość finansowa Te

    Czytaj więcej →