• Rozliczenia transakcji EXPORT

    Wszystkie podmioty gospodarcze wykonujące usługi skierowane do przedsiębiorców zagranicznych, są zobowiązane do tego, aby wywiązać się z koniecznego rozliczenie transakcji EXPORT. Dotyczy to usług świadczonych na rzecz kontrahentów, którzy siedzibę, miejsce prowadzenia działalności, bądź miejsce zamieszkania posiadają poza granicami Polski. Wówczas polscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wywiązania się z kilku obowiązków, do których zalicza się

    Czytaj więcej →