• Pomoc w złożeniu dokumentów do US

    Dokumentację do Urzędu Skarbowego można złożyć elektronicznie, pocztą lub osobiście. Tradycyjny sposób, czyli pójście do US, zabranie formularza, wypełnienie go oraz odebranie go może być nieco uciążliwe. Wiele osób preferuje jednak tę formę składania rozliczeń lub wniosków, ze względu na pozyskanie kopii z pieczątką potwierdzającą wywiązanie się z podatkowego obowiązku. Dokument zawierający poświadczenie w postaci

    Czytaj więcej →
  • Księgowość spółek z o.o. online

    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości. Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, które może prowadzić jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Pełna księgowość jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie szerokich analiz finansowych w firmie. Nasze biuro zajmuje się

    Czytaj więcej →