• Księgowość spółki jawnej

    Obecnie obowiązujące przepisy wskazują na obowiązek powszechnego prowadzenia księgowości w przypadku przedsiębiorstw. Rozróżnić możemy dwa rodzaje księgowości: pełną i uproszczoną. Wybór któregokolwiek z tych rodzai uwarunkowany jest kilkoma czynnikami, do których zaliczyć możemy: rodzaj prowadzonej działalności, formę opodatkowania i w końcu wysokość przychodów. Zamierzasz prowadzić działalność w formie spółki jawnej i zastanawiasz się jaki rodzaj

    Czytaj więcej →