• Uproszczona księgowość plusy

    Uproszczona księgowość to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia księgowości w firmach. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których obroty w danym roku nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Powyżej tej granicy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Uproszczona księgowość może być prowadzona za pomocą 3

    Czytaj więcej →
  • Koszt prowadzenia uproszczonej księgowości

    Kto może prowadzić księgowość w formie uproszczonej? Jest ona przeznaczona tylko dla wybranej grupy przedsiębiorców. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów itp. nie przekroczyły poziomu  2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską. Wymagane jest, aby

    Czytaj więcej →