• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

    Podatkowa księga przychodów i rozchodów ma na celu bieżącą ewidencje operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Operacje ewidencjonowane są w tzw. systemie księgowości pojedynczej, który polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy ustaleniu podstawy

    Czytaj więcej →
  • Cennik usług księgowych Kraków

    Jedni przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej a drudzy w formie pełnej. Księgowość uproszczona umożliwia samodzielną księgowość, czyli samodzielne wypełnianie obowiązków księgowych. Istotne jest jednak, aby przedsiębiorca posiadał odpowiednią wiedzę na temat aktualnych przepisów, co pozwoli bezpiecznie prowadzić firmę. Księgowość pełna jest bardziej skomplikowaną formą i zobowiązuje przedsiębiorców do skorzystania z pomocy

    Czytaj więcej →