• Zamykanie spółki z o.o.

    Zamknięcie działalności spółki z o.o. wiąże się z przeprowadzeniem pełnego procesu likwidacji. Polega on przede wszystkim na zamknięciu wszystkich interesów spółki, uregulowaniem spraw finansowych, rozwiązaniem wszystkich umów itp.. Od momentu podjęcia uchwały o likwidacji spółki, podmiot ten działa pod firmą z dopiskiem “w likwidacji” w nazwie. Jest reprezentowany przez likwidatorów, którzy zazwyczaj są wybierani spośród

    Czytaj więcej →
  • Likwidacja spółki a VAT

    W przypadku likwidacji spółki często pojawia się pytanie, od jakich składników majątkowych likwidator będzie musiał zapłacić VAT. Likwidacja spółki a VAT, który do tej pory przy jakichkolwiek zakupach ruchomości był odliczany musi zostać doliczony do ich sprzedaży. Co do zasady odliczony VAT trzeba opodatkować, a dokładniej oznacza to, że jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia

    Czytaj więcej →