• Wybór formy opodatkowania

  Jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca wybór formy opodatkowania. Od tego postanowienia zależy bowiem bardzo wiele, między innymi: skala naliczanego zobowiązania podatkowego, zasady rozliczania z kontrahentami, zakres obowiązkowych czynności księgowych. Wybór formy opodatkowania nie może być pochopną decyzją, gdyż ustalenie to warunkuje wiele zasad działania w firmie. Przedsiębiorca powinien dokładanie przeanalizować wszelkie możliwości

  Czytaj więcej →
 • Uproszczona księgowość cena

  Czy księgowość uproszczona jest właściwym rozwiązaniem na wypełnianie obowiązków księgowych? Czy dostarcza ona informacji umożliwiających rozwój firmy? Księgowość uproszczona nie jest dostępna dla wszystkich właścicieli firm. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów itp. nie przekroczyły poziomu

  Czytaj więcej →
 • Ubieganie się o Kartę Stałego Pobytu

  Karta stałego pobytu jest dokumentem uprawniającym osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania i pracy na terenie Polski. Aby karta została wydana należy złożyć odpowiedni wniosek do wojewody oraz spełnić określone kryteria. Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na okres nieoznaczony, natomiast karta ważna jest 10 lat. Procedura zezwolenia na pobyt stały toczy

  Czytaj więcej →
 • Stała obsługa prawna firm

  Działalność gospodarcza firm oparta jest na wielu różnych przepisach prawnych o czym świadczy chociażby to, że prawa gospodarczego nie można spisać w jeden Kodeks. Jest ono tak obszerne, zawierające w sobie przepisy z wielu dziedzin, że nie jest to możliwe. Ponieważ prawo ciągle się zmienia, a przedsiębiorcy muszą za nim nadążać, nieoceniona dla firm staje

  Czytaj więcej →