• Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 2016

  PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Każdy, kto w ubiegłym roku uzyskał jakikolwiek dochód, w ramach wykonywania pracy na zasadach umowy o pracę, zlecenie, o dzieło itp. zobowiązany jest do sporządzania co rocznej deklaracji podatkowej PIT. Niewiele osób wie, jak prawidłowo rozliczyć podatek. Nie jest to łatwe dla osób niedoświadczonych. Nikt nie lubi spraw

  Czytaj więcej →
 • Sporządzanie deklaracji CIT za 2015

  CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, zobowiązane są rozliczyć z Urzędem Skarbowym wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie można zapomnieć o tej kwestii, ponieważ jest to nieunikniony obowiązek, a jego zaniedbanie z pewnością spowoduje nadejście nieprzyjemnych konsekwencji, często w postaci kary grzywny. Aby deklaracja

  Czytaj więcej →
 • Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych 2016

  Jedną z najpowszechniejszych opłat w Polsce jest podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Jak wskazuje nazwa, podatek dochodowy dotyczy osób fizycznych, czyli osób nie posiadających osobowości prawnej. Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, bez względu na źródło ich przychodów. Miejsce zamieszkania definiuje posiadanie na tym terytorium interesów osobistych

  Czytaj więcej →
 • Rozliczanie CIT 2016

  Zacznijmy od przypomnienia, iż CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Nadeszła pora, by pomyśleć o obowiązkowym złożeniu deklaracji podatkowej. Deklaracje taką jesteśmy zmuszeni oddać do Urzędu Skarbowego do trzech miesięcy bo zakończeniu roku podatkowego. Przyjmując, że w większości przypadków rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, można przyjąć, że rozliczenie CIT musi nastąpić do

  Czytaj więcej →