• Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

    Na każdej firmie spoczywa obowiązek prowadzenia rzetelnie i prawidłowo ksiąg oraz ewidencji. Najczęściej czynności rachunkowe powierza się na zewnątrz firmy, aby właściciel przedsiębiorstwa mógł odciążyć się z formalności i skupić na głównych aspektach firmy. Prowadzenie rozliczeń, sprawozdań, obliczanie należnego podatku i wszelkie inne podobne obowiązki tego typu wymagają dużej wiedzy i znajomości prawa podatkowego, które

    Czytaj więcej →