• Likwidacja spółki a VAT

    W przypadku likwidacji spółki często pojawia się pytanie, od jakich składników majątkowych likwidator będzie musiał zapłacić VAT. Likwidacja spółki a VAT, który do tej pory przy jakichkolwiek zakupach ruchomości był odliczany musi zostać doliczony do ich sprzedaży. Co do zasady odliczony VAT trzeba opodatkować, a dokładniej oznacza to, że jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia

    Czytaj więcej →