• Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US?

    O tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US najczęściej dowiedzieć chcą lub muszą się osoby, które: – starają się o kredyt lub tego kredytu chcą udzielić, – chcą uzyskać dotacje. Zaświadczenie o niezaleganiu potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Urzędy Skarbowe wymagają na ogół sporządzenia wniosku na odpowiednim druku przez

    Czytaj więcej →
  • Ile kosztuje księgowość?

    Koszt prowadzenia księgowości w firmach ma bardzo duże znaczenie. Od tego ile kosztuje księgowość zależy wysokość wszystkich kosztów obsługi administracyjnej firmy, a poprzez to kształtowanie się wyniku finansowego. Koszt księgowości może być różny w zależności od tego jak i kto się nią zajmuje. Możliwości prowadzenia księgowości w firmach są dwie. Może być to pełna księgowość,

    Czytaj więcej →