• Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat Kraków

    Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat jest obowiązkowe w przypadku rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Bilans oraz rachunek zysków i strat są obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów będących w posiadaniu jednostki. Stanowi on odzwierciedlenie majątków finansowych przedsiębiorstwa. Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec

    Czytaj więcej →
  • Rachunek zysków i strat przykład

    Podstawowy cel każdego przedsiębiorcy to maksymalizowanie zysku i osiąganie jak najwyższej rentowności. O sytuacji finansowej firmy informuje nas sprawozdanie finansowe, a o rentowności i wypracowanych zyskach jedna z części sprawozdania, czyli rachunek zysków i strat. Ustawa o rachunkowości określa 2 warianty rachunku zysków i strat: – wariant porównawczy – wariant kalkulacyjny Podstawową różnicą między wariantami

    Czytaj więcej →