• Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat Kraków

  Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat jest obowiązkowe w przypadku rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Bilans oraz rachunek zysków i strat są obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów będących w posiadaniu jednostki. Stanowi on odzwierciedlenie majątków finansowych przedsiębiorstwa. Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec

  Czytaj więcej →
 • Spis z natury zerowy

  Obowiązek sporządzania spisu z natury określony jest w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i

  Czytaj więcej →
 • Składanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego

  Każdy przedsiębiorca musi załatwiać wiele spraw w urzędzie. Składanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, w niektórych sytuacjach wymaga osobistego pojawienia się w urzędzie lub z pomocą osoby trzeciej. Osoby mieszkające za granicą, daleko od urzędu lub takie, które nie mają czasu na stanie w kolejkach potrzebują pomocy. Dokumenty odbierane i składane osobiście posiadają pieczęć i

  Czytaj więcej →
 • Składanie sprawozdania finansowego za 2019

  Obowiązek składania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Składanie sprawozdania finansowego za 2019 będzie nieco inne od sprawozdań składanych w ubiegłych latach, ale tylko dla tych przedsiębiorstw, które wcześniej nie były, ani nie są zarejestrowane do KRS. Wszystkie działalności prócz spółki cywilnej i przedsiębiorstw stosujących MSR, mają obowiązek składania

  Czytaj więcej →