• Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

    Najważniejszy raport jednostki gospodarczej to roczne sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten ciąży na przedsiębiorstwach, które prowadzą pełną księgowość. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego należy zazwyczaj do obowiązków księgowej/księgowego. Jest także możliwość sporządzenia zeznania osobiście, przez kierownika jednostki lub powierzeniu jednorazowej obsługi odpowiedniemu biuru rachunkowemu. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego – jak zrobić to prawidłowo? 1. Przygotowanie dobrze skonstruowanego

    Czytaj więcej →