• Usługi księgowo – kadrowe firm

    Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa przedsiębiorca zmuszony jest do zatrudnienia pracowników. Obowiązkiem z tego wynikłym jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo płacowej, a więc akt dotyczących ich aktywności w danej firmie, warunków zatrudnienia, wykorzystanych świadczeń itd. Na istotę tych dokumentów wpływa fakt, iż to od nich w znacznym stopniu zależy przyszłość danej osoby. Na ich podstawie

    Czytaj więcej →