• Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu

  Urząd Skarbowy może potwierdzić obroty firmy, sytuację niezalegania lub wysokość zaległości podatkowej. Zaświadczenie przedstawia stan faktyczny, istniejący na dzień wydania dokumentu. Uzyskiwanie zaświadczeń z US o niezaleganiu wymaga złożenia kompletnego wniosku na odpowiednim druku znajdującym się w Urzędzie Skarbowym. Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenia najczęściej na prośbę: – firm, które udzielają kredytów, – kontrahentów, którzy chcą

  Czytaj więcej →
 • Terminy podatkowe

  Każda osoba, która zdecydowała się na prowadzenie działalności gospodarczej podlega pewnym obowiązkom podatkowym. Musi ona składać odpowiednie deklaracje podatkowe oraz prowadzić, niezbędną do ich sporządzenia ewidencję. Niezwykle ważne jest również przestrzeganie terminów składania deklaracji, ponieważ za ich nieprzestrzeganie grożą konsekwencje karno-skarbowe. Najważniejsze terminy podatkowe: – do 7 dnia każdego miesiąca mają obowiązek rozliczyć się wszyscy

  Czytaj więcej →
 • Stała obsługa prawna firm

  Działalność gospodarcza firm oparta jest na wielu różnych przepisach prawnych o czym świadczy chociażby to, że prawa gospodarczego nie można spisać w jeden Kodeks. Jest ono tak obszerne, zawierające w sobie przepisy z wielu dziedzin, że nie jest to możliwe. Ponieważ prawo ciągle się zmienia, a przedsiębiorcy muszą za nim nadążać, nieoceniona dla firm staje

  Czytaj więcej →
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych 2016

  Sporządzanie deklaracji w 2016 roku różni się nieco od wypełniania deklaracji w roku ubiegłym. Nadal obowiązuje wysyłanie deklaracji do właściwego urzędu skarbowego w formie elektronicznej przez płatników podatku PIT i CIT: – zatrudniających więcej niż 5 pracowników, – zatrudniających mniej niż 5 pracowników, ale powierzających sporządzenie i złożenie deklaracji biuru rachunkowemu. Osoby niekorzystające z usług

  Czytaj więcej →