• Złożenie wniosku do US pomoc

    Urzędnicy mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt niezalegania z podatkami lub stwierdzającego stan zaległości. W tym celu złożyć należy odpowiedni wniosek do właściwego urzędu. Złożenie wniosku do US pomoc. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem osoby reprezentującej. Złożenie wniosku do US pomoc i zasady dotyczące składania wniosku. Jeśli wybiorą Państwo

    Czytaj więcej →