• Złożenie wniosku do US pomoc

    Urzędnicy mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt niezalegania z podatkami lub stwierdzającego stan zaległości. W tym celu złożyć należy odpowiedni wniosek do właściwego urzędu. Złożenie wniosku do US pomoc. Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem osoby reprezentującej. Złożenie wniosku do US pomoc i zasady dotyczące składania wniosku. Jeśli wybiorą Państwo

    Czytaj więcej →
  • Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US?

    O tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US najczęściej dowiedzieć chcą lub muszą się osoby, które: – starają się o kredyt lub tego kredytu chcą udzielić, – chcą uzyskać dotacje. Zaświadczenie o niezaleganiu potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Urzędy Skarbowe wymagają na ogół sporządzenia wniosku na odpowiednim druku przez

    Czytaj więcej →