• Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

  Każda firma, w której prowadzi się rachunkowość w formie ksiąg rachunkowych zobowiązana jest do wykonania rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe wykonuje się po zamknięciu ksiąg rachunkowych w terminie do trzech miesięcy. Uwzględnia się w nim miedzy innymi osiągnięty w tym czasie wynik finansowy, stan majątkowy po zakończeniu danego okresu obrachunkowego oraz dodatkowe informacje o stanie

  Czytaj więcej →
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych

  Rozliczanie umów cywilnoprawnych to jeden coraz częstszych obowiązków przedsiębiorców z zakresu kadr i płac. Znacznie częściej zdarza się nawiązywać współpracę z pracownikami na podstawie umów cywilnoprawnych, niż umów o pracę. Dlatego też zadanie związane z ich rozliczeniem jest obowiązkiem liczniejszej grupy. Prowadzenie rozliczenia umów cywilnoprawnych jest łatwiejsze, najczęściej z powodu nie naliczania składek na ubezpieczenie

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

  Księgowość uproszczona stanowi najłatwiejszą formę prowadzenia księgowości w firmach. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niej korzystać. Dotyczy to głównie osób prowadzących spółki kapitałowe oraz przedsiębiorstw, które przekroczyły limit prowadzenia pełnej rachunkowości. Jedną z metod rachunkowości uproszczonej jest prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Jest to forma bardzo często stosowana w małych jak i średnich

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie księgowości firmy

  Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Może się nim zająć zarówno sam przedsiębiorca, zatrudniony przez niego księgowy lub biuro rachunkowe. Chociaż rozwiązania są trzy, każde z nich jest lepsze lub gorsze. Prowadzenie księgowości samodzielnie wymaga nie tylko poświęcenia swojego cennego czasu, lecz także posiadania dużych umiejętności i wiedzy księgowej. To nie wszystko, prowadzący samodzielnie księgowość

  Czytaj więcej →