• Sporządzanie dokumentów księgowych

  Wszystkie operacje gospodarcze muszą być potwierdzone właściwymi dokumentami zawierającymi ich opis. Dokumenty podlegające księgowaniu nazywamy dowodami księgowymi. Dokumenty księgowe muszą zapewniać rzetelne, a więc zgodne ze stanem faktycznym, dane o przebiegu tych operacji. Sporządzanie dokumentów księgowych musi być zgodne z wymaganiami określonymi ustawą o rachunkowości. Nieprzestrzeganie zasad nie tylko sporządzania, ale również kontroli obiegu dokumentów

  Czytaj więcej →
 • Sporządzanie deklaracji ZUS

  Podczas zakładania i prowadzenia działalności przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu zmuszeni są oni do sporządzania i składania odpowiednich wniosków do ZUS-u. Deklaracje te dzielimy na: zgłoszeniowe – należy je złożyć na początku prowadzenia działalności gospodarczej, a także w momencie zatrudnienia nowego pracownika. ZUS ZUA – składa się

  Czytaj więcej →
 • Rachunkowość w spółce

  Prowadzenie rachunkowości to nieodzowny element kierowania spółką. Rachunkowość to nic innego jak ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, które zachodzą podczas prowadzenia przedsięwzięcia. Na jej istotność wpływa fakt, iż to na podstawie tych danych spółka rozlicza się z państwem, tak więc dane te są skrupulatnie kontrolowane przez organy budżetu naszego kraju. Mając więc na uwadze znaczenie rachunkowości, warto

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników

  Wynagrodzenie pracownika to ogół wypłat pieniężnych brutto, to znaczy bez potrąceń oraz świadczeń w naturze, które są należne ze stosunku pracy lub za wykonanie określonej pracy, wypłacane osobom fizycznym. Może być obliczane na podstawie ilości przepracowanych godzin lub efektów pracy. Wynagrodzenie brutto pomniejsza się o potrącenia obowiązkowe (np. składki na ubezpieczenie społeczne) lub dobrowolne, na

  Czytaj więcej →