• Usługowe prowadzenie księgowości

  Jeszcze do niedawna, aby prowadzić księgi rachunkowe należało dysponować certyfikatem księgowym, wydawanym przez Ministra Finansów. Od 2014 roku jednak zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dwa lata temu wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która: – posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych

  Prowadzenie firmy związane jest z szeregiem wydatków, takich jak zakup komputera, mebli czy akcesoriów biurowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca przewiduje, że będzie używał ich dłużej w firmie, ma obowiązek wpisania ich do ewidencji środków trwałych. Ewidencja środków trwałych jest więc dokumentem potrzebnym w wielu firmach. Co jest środkiem trwałym? Potocznie mówiąc, środkiem trwałym jest każda

  Czytaj więcej →
 • Optymalizacja podatkowa

  Przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania wpływają na wysokość zobowiązań podatkowych, a co za tym idzie na efektywność podatkową prowadzonej działalności. Dlatego coraz częściej niezbędnym elementem zarządzania firmą staje się planowanie podatkowe (optymalizacja podatkowa). Optymalizacja podatkowa jest narzędziem służącym obniżeniu obciążeń podatkowych w myśl obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Jest to w pełni legalne rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwu

  Czytaj więcej →
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

  Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (skala podatkowa i podatek liniowy) zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązanie to można regulować miesięczne lub kwartalnie, po spełnieniu danych kryteriów. W dodatku niektórym przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania.

  Czytaj więcej →