• Spółka z o.o. księgowość

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości w formie księgi rachunkowej.

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów ma na celu bieżącą ewidencje operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Operacje ewidencjonowane są w tzw. systemie księgowości pojedynczej, który polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy ustaleniu podstawy

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie księgowości w firmie

  W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości księgowość jest fundamentem. Ważne jest aby prowadzona była w sposób profesjonalny i rzetelny, tak aby odzwierciedlała rzeczywisty obraz finansowy przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości nie jest prostym zadanie, dlatego niejeden przedsiębiorca zleca jej prowadzenie. Przedsiębiorcy mogą sami zajmować się prowadzeniem księgowości w swojej firmie, jednak muszą znać wiele przepisów i

  Czytaj więcej →
 • Optymalizacja kosztów działalności gospodarczej

  Coraz więcej przedsiębiorców prowadzących własne firmy szuka rozwiązań umożliwiających im zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Często uciekają się oni do niebezpiecznych metod w postaci samodzielnej księgowości lub powierzenia jej w ręce niedoświadczonych osób. Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które umożliwiają zmniejszenie wysokości wydatków. Przedsiębiorcy powinni stosować w firmie bezpieczne rozwiązania, czyli w oparciu o obowiązujące przepisy

  Czytaj więcej →