• Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat Kraków

  Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat jest obowiązkowe w przypadku rozliczania się na zasadach pełnej księgowości. Bilans oraz rachunek zysków i strat są obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego. Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów będących w posiadaniu jednostki. Stanowi on odzwierciedlenie majątków finansowych przedsiębiorstwa. Bilans sporządza się na początek – bilans otwarcia oraz na koniec

  Czytaj więcej →
 • Spis z natury zerowy

  Obowiązek sporządzania spisu z natury określony jest w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie ewidencji księgowej

  W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości prowadzenie księgowości jest obowiązkowe. Księgowość może być prowadzona w pełnej lub uproszczonej formie. Nie każdy przedsiębiorca może swobodnie wybrać rodzaj prowadzonej księgowości. W niektórych przypadkach prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe. Prowadzenie ewidencji księgowej nie jest proste, wymaga znajomości niejednego przepisu. Wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości biuru

  Czytaj więcej →
 • Księgowość prowadzona przez biuro

  Prowadzenie księgowości w firmie nie jest prostym zadaniem, jednak jest ona obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Właściciele firm mogą korzystać z usług świadczonych przez biura rachunkowe lub zatrudniać księgowych do prowadzenia księgowości. Księgowość musi być prowadzona rzetelnie, profesjonalnie i terminowo, gdyż w dużej mierze obrazuje ona sytuację finansową przedsiębiorstwa. Osoby, które korzystają z pomocy w jej prowadzeniu

  Czytaj więcej →