• Sporządzenie sprawozdań rocznych Kraków

  Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych raportów, jaki generowany jest pod koniec roku bilansowego przez jednostkę gospodarczą. Sporządza się go w przedsiębiorstwach, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości narzuconej przez ustawę o rachunkowości. Dokument posiada ściśle określoną formę i wykonać go musi uprawniona osoba w sposób rzetelny i porównywalny, tak aby adresat mógł odczytać

  Czytaj więcej →
 • Rachunkowość w Warszawie

  Rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji, co z kolei pozwala Zarządowi podejmować właściwe decyzje. Księgowość natomiast polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w firmie między innymi sprzedaży, zakupów, wypłacania wynagrodzeń, produkcji, naliczania i regulowania podatków, remontów, promocji i wielu innych. Księgowość dzieli się

  Czytaj więcej →
 • Outsourcing kadrowo płacowy

  Przedsiębiorcy, którzy chcą aby firma działała jak najbardziej sprawnie i niezawodnie wciąż poszukiwać będą możliwości i rozwiązań, które zoptymalizują koszta i zwiększą efektywność pracy w jednostce gospodarczej. Outsourcing działu kadr i płac polega na przekazaniu na zewnątrz firmie całości lub części funkcji, które związane są m.in. z administracją i naliczaniem wynagrodzeń. Pełna obsługa specjalistów ma

  Czytaj więcej →
 • Biura rachunkowe Warszawa

  Zdarza się, że biura rachunkowe Warszawa świadczą usługi w oparciu o solidne ramy dotyczące współpracy. Długoletnia obecność na rynku sprawia, że udało nam się zaobserwować, że Klienci nie chcą korzystać z usług biur, które nie pozwalają odpowiednio dopasować oferty. Wiadome jest, że nikt nie chce przepłacać za usługi świadczone przez zewnętrzną firmę. W jaki sposób

  Czytaj więcej →