• Rozliczenie roczne Warszawa

  Każdy obywatel zobowiązany jest do corocznego rozliczenia się ze swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Od 2019 roku nastąpiła prawdziwa rewolucja w tym zakresie. Zeznanie podatkowe za 2018 rok sporządzi za swoich obywateli skarbówka. Automatycznie uzupełniony PIT powinien dotrzeć do odbiorcy najpóźniej 15 lutego. Urząd Skarbowy wypełni PIT za podatnika w oparciu o informacje pozyskane z

  Czytaj więcej →
 • Prowadzenie ksiąg handlowych Warszawa

  Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne prowadzące spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, a także spółki osobowe prawa handlowego zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe prowadzone powinny być w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco – oznacza to, że pochodzące z nich informację umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących sprawozdań oraz deklaracji podatkowych.

  Czytaj więcej →
 • Księgi handlowe Warszawa

  Ustawa o rachunkowości obowiązująca od 1995 roku jest pierwszym aktem prawnym w Polsce, który reguluje zasady rachunkowości. Znajdziemy w niej m.in. informacje o podmiotach, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz o prawidłowym wypełnianiu obowiązków księgowych. Niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg handlowych w języku polskim oraz w walucie polskiej na podstawie dowodów

  Czytaj więcej →
 • Dowody księgowe pierwotne i wtórne

  Dowód księgowy to inaczej dokument, który potwierdza zaistniałe wydarzenie gospodarcze, ujęte w ewidencji księgowej. Ze względu na etapy sporządzania, rodzaj przedmiotu ewidencji oraz jednostki, która wystawia dokumenty wyróżnić można dowody księgowe o różnym charakterze. Przykładowo, dowodem księgowym może być wyciąg bankowy, faktura VAT, raport kasowy, a także wniosek o zaliczkę. Wszelkie papierowe ewidencje rachunkowe stanowią

  Czytaj więcej →