• Zasady prowadzenia uproszczonej księgowości

  Uproszczona księgowość jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złote. Prowadząc dokumentację firmową, dla powyższych spółek, przedsiębiorstwa musi co do zasady prowadzenia uproszczonej księgowości posiadać: – ewidencję środków trwałych, – ewidencję

  Czytaj więcej →
 • Rachunek zysków i strat przykład

  Podstawowy cel każdego przedsiębiorcy to maksymalizowanie zysku i osiąganie jak najwyższej rentowności. O sytuacji finansowej firmy informuje nas sprawozdanie finansowe, a o rentowności i wypracowanych zyskach jedna z części sprawozdania, czyli rachunek zysków i strat. Ustawa o rachunkowości określa 2 warianty rachunku zysków i strat: – wariant porównawczy – wariant kalkulacyjny Podstawową różnicą między wariantami

  Czytaj więcej →
 • Księgowość prowadzona przez Internet

  Mimo dynamicznego rozwoju narzędzi online oraz form zdalnego kontaktu, nadal wielu przedsiębiorców korzysta z tradycyjnej księgowości. A tymczasem księgowość prowadzona przez Internet to o wiele wygodniejsze i dostosowane do potrzeb przedsiębiorców rozwiązanie. Dodatkowe nowoczesne technologie sprawiają, że usługa jest tańsza i bardziej precyzyjna. Księgowość prowadzona przez Internet wymaga wyłącznie komputera z dostępem do Internetu. Na

  Czytaj więcej →
 • Elementy rachunkowości

  Każda jednostka zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości w swojej firmie. Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych łącznie z procesami takimi jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja, akumulacja. Podstawowym elementem składowym rachunkowości jest księgowość i stanowi jej rejestracyjną część. Elementy rachunkowości to także: – rachunek kosztów – sprawozdawczość finansowa Te

  Czytaj więcej →