• 28 LIP 17
  • 0

  Charakterystyka pasywów

  Pasywa są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Związane są one ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym przedstawione są aktywa posiadane przez firmę wraz ze źródłami ich finansowania. Należy pamiętać, że w bilansie suma aktywów zawsze musi równać się sumie pasywów.

  Pasywa dzielą się na dwie podstawowe grupy – kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny składa się z wartości wniesionych do przedsiębiorstwa przez jego właścicieli oraz środki, które zostają uzyskane w trakcie trwania działalności i są jej własnością. Przykładem kapitału własnego jest kapitał zakładowy. Na kapitał obcy składają się wszelkiego rodzaju źródła finansowania np. kredyty oraz pożyczki krótko i długoterminowe, a także zobowiązania handlowe.

  Składniki pasywów można podzielić według różnych kryteriów:
  w zależności od tego, jakiego są pochodzenia – własnego (kapitał własny) czy obcego (zobowiązania),
  w zależności od tego czy pozostają trwale w przedsiębiorstwie (kapitały własne) czy w dyspozycji przedsiębiorstwa są przejściowo,
  według zapadalności – zobowiązania krótko i długoterminowe.

  Potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu księgowości? Serdecznie zapraszamy do kontaktu – oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane do indywidualnych potrzeb.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply