Pasywa są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Związane są one ściśle z bilansem przedsiębiorstwa, w którym przedstawione są aktywa posiadane przez firmę wraz ze źródłami ich finansowania. Należy pamiętać, że w bilansie suma aktywów zawsze musi równać się sumie pasywów.

Pasywa dzielą się na dwie podstawowe grupy – kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny składa się z wartości wniesionych do przedsiębiorstwa przez jego właścicieli oraz środki, które zostają uzyskane w trakcie trwania działalności i są jej własnością. Przykładem kapitału własnego jest kapitał zakładowy. Na kapitał obcy składają się wszelkiego rodzaju źródła finansowania np. kredyty oraz pożyczki krótko i długoterminowe, a także zobowiązania handlowe.

Składniki pasywów można podzielić według różnych kryteriów:
w zależności od tego, jakiego są pochodzenia – własnego (kapitał własny) czy obcego (zobowiązania),
w zależności od tego czy pozostają trwale w przedsiębiorstwie (kapitały własne) czy w dyspozycji przedsiębiorstwa są przejściowo,
według zapadalności – zobowiązania krótko i długoterminowe.

Potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu księgowości? Serdecznie zapraszamy do kontaktu – oferujemy kompleksowe usługi księgowe dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *