Podatek CIT, czyli inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to popularna forma opodatkowania w szczególności stosowana w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy w spółkach akcyjnych. Ma on na celu obciążenie dochodów, które uzyskiwane są przez osoby prawne. Z podatku CIT mogą korzystać wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki kapitałowo-akcyjne czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma ustaloną stawkę, jest to 19% podstawy opodatkowania, czyli sumy dochodu z zysków kapitałowych i dochodu z innych źródeł przychodów.

Jednak przedsiębiorcy dostają możliwość skorzystania z obniżonej stawki – 9%. Natomiast nie dotyczy to wszystkich podmiotów, gdyż trzeba w tej sytuacji spełniać odpowiednie warunki. Z obniżonej stawki CIT mogą skorzystać tzw. mali podatnicy, których przychody z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły limitu przewidzianego w ustawie lub podmioty, które dopiero zaczynają swoją działalność. Z obniżonej stawki jednak nie mogą korzystać te działalności, które powstały wskutek restrukturyzacji, przekształcenia albo wniesiono do nich kwotę wyższą od przewidzianej w ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *