Jednymi z najważniejszych podatków w Polsce są podatki dochodowe: PIT oraz CIT.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to podatek bezpośredni obejmujący dochody danej osoby. Wyróżniamy dwie stawki danego podatku: 18% i 32% o charakterze progresywnym. W przypadku, gdy nasze zarobki nie przekroczą 85 528 złotych wówczas zapłacimy podatek w wysokości 18%. Jeżeli nasz dochód będzie wyższy wtedy od nadwyżki danej kwoty zapłacimy dodatkowe 32% podatku.

Z podatku PIT zwolnionych jest aż 100 pozycji wymienionych w artykule 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Podobnie jak PIT jest podatkiem bezpośrednim nałożonym na dochody, jednak dotyczy tylko przedsiębiorstw. Stawka podatku jest stała, wynosi 19%. Z CIT zwolnione są następujące instytucje:
– Skarb Państwa,
– Narodowy Bank Polski,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
– jednostki budżetowe i fundusze celowe,
– gminy w zakresie własnych dochodów,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– fundusze emerytalne i inwestycyjne,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– organizacje religijne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *