Podatek VAT (z języka angielskiego value added tax) to tak zwany podatek od wartości dodanej bądź podatek od towarów i usług skąd wziął się jego polski skrót PTU.

Jest specyficzny rodzaj podatku pośredniego obciążający ostatecznego nabywcę. Jest zawarty w cenie zakupu określonego towaru bądź usługi. Ma charakter wielofazowy, co znaczy, że jest nakładany w każdej fazie obrotu gospodarczego.

Podmiotami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, które są usługobiorcami usług świadczonych przez podmioty gospodarcze z siedzibą poza granicą państwa polskiego.

VAT obejmuje eksport i import towarów, odpłatną dostawę towarów, jak również wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie. Wyróżniamy następujące stawki tego podatku: 23% stawka podstawowa, a także stawki obniżone wynoszące 8%, 5% i 0%.

Podatnicy zobowiązani się uregulować podatek VAT do 25. dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu, którego dane rozliczenie dotyczy. Mali podatnicy mają prawo do rozliczeń kwartalnych w związku z czym zapłacić podatek muszą do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *