Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, jednocześnie nie nadając obywatelstwa polskiego i nie przyznając prawa pobytu czasowego, bądź stałego w kraju.

Dla kogo Karta Polaka?
Kartę Polaka może otrzymać obywatel:
– Armenii
– Azerbejdżanu
– Białorusi
– Estonii
– Gruzji
– Kazachstanu
– Kirgistanu
– Litwy
– Łotwy
– Republiki Mołdawii
– Federacji Rosyjskiej
– Tadżykistanu
– Turkmenistanu
– Ukrainy
– Uzbekistanu

O tym dla kogo jest Karta Polaka decyduje fakt, iż podmiot winien jest wyrazić swój związek z Polską poprzez:
– znajomość języka polskiego
– chęć kontynuowania tradycji, kultury i zwyczajów polskich
– powiązania swoich przodków z narodem polskim

Wraz otrzymaniem Karty Polaka, jej posiadacz uprzywilejowany jest do :
– nauki
– oświaty
– opieki zdrowotnej
– transportu publicznego
– muzeów

Właściciel Karty Polaka ma prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także może podejmować się i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele Polski.

Karta jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania, a o jej przedłużenie o kolejną dekadę należy wnioskować nie później , niż 3 miesiące przed terminem jej wygaśnięcia.

W przypadku zachowania uwłaczającego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polakom, konsul lub wojewoda może unieważnić Kartę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *